The Dovecote at Die Bos

The-Dovecote-at-Die-Bos3.pdf
The dovecote with its Cape Dutch gables has become a family icon. Were the side courts used for cock-fighting?

Posted by

  1. Hi André Hoe gaan dit.Soos ek uitvind .het my pa se suster jare v die morkels in kombuis gewerk.Haar man was n trekker drywer op plaas . Haar ma se naam was Sophia.haar naam was Ellin . Ek soek haar kinders.maar is besig Hulle het net agter die ring muur gebly in n klein huisie.my ma het altyd gepraat van Hennie bos. Ek soek my ouma se nooiens van. En wie my oupa was.Sal na die kinders gaan opsoek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *